Hvordan Fungere Hjertet

Hjertets og blodkarrenes opbygning. hjerte (mennesket) | Gyldendal - Den Store Danske. Ilttransportkæden - iltens vej fra lunger til muskelcellerne | Idræt .... hjertet – Store medisinske leksikon. Hjertet - NHI.no. hjertet – Store medisinske leksikon. Hjertearytmi - Patienthåndbogen på sundhed.dk. Hvad er PAH? - PAH-forum. Ilttransportkæden - iltens vej fra lunger til muskelcellerne | Idræt .... hjertet – Store medisinske leksikon. Sirkulasjon hos virveldyr - Biologi 1 - NDLA. naturfag.no: Disseksjon av hjerte/lunge